Kto to prirovnáva GP Žilinku k Biľakovi?

20. januára 2022, ninko, Nezaradené

Moje úvahy nad jedným blogom v SME.

Politický nezainteresovaný občan musí vidieť, že politicky nezávislé konanie generálneho prokurátora SR (GP) p. JUDr. Žilinku „dráždi“ tých, ktorí by ho chceli vidieť, ako „nášho“ človeka. Pretože pán GP je ochotný postupovať LEN v súlade so zákonom, teda čestne a predvídateľne v zmysle zákona, pre mnohých sa stal „persona non grata“.  Mnohí z koalície ľutujú jeho zvolenie, čo aj verejne deklarujú a keď už ho nemôžu odvolať, aspoň chcú obmedziť jeho zákonom dané právomoci, a to aj v prospech špeciálneho prokurátora (ŠP). Nemali by však voľbu ľutovať. Myslím si, že to bol doteraz ich (možno jediný) dobrý a správny čin. Obmedzenie právomoci GP by bolo divné, nakoľko vzájomný vzťah medzi týmito dvomi orgánmi slovenského právneho systému sa vyvíjali dlhodobo, a keď sa dobre pamätám, bol to práve terajší ŠP, ktorý vo funkcie ministra tieto pravidla nastavil. Pán GP bol v danom blogu dokonca prirovnaný k V. Biľakovi! Pán generál v.v. uvádza: „Žilinka ešte nedosahuje „veľkosť“ Vasila Biľaka, ale jeho postup je znepokojujúci.“ Tento troj-hviezdičkový generál, čo zjavne odišiel do výslužby nakoľko nebol vymenovaný za náčelníka GŠ ASR (viď. Wikipedia) a ani politicky sa nepresadil za PS, sa opäť mediálne výrazne angažuje. Samozrejme, v provládnych a v proamerických novinách dostáva exkluzívne miesto. Kým napr. blog p. R. Fica v SME by ste zbytočne hľadali medzi najnovšími, či načítanejšími, aj keď je, blog generála v.v. je na prvej strane e-verzie TU.

O čom to píše? Napr. rečnícka otázka: „Akým právom a prečo nám generálna prokuratúra tají, k čomu Žilinka zaviazal Slovenskú republiku vo vzťahu k Rusku?“ – Netají, je to zverejnené! Asi pre svoje krvavé oči p. generál to nezaregistroval.

Generálny prokurátor SR by chcel zasahovať aj do disciplinárných (uvádzam to aj s gramatickou chybou v blogu p. generála) konaní vo vnútri americkej armády.“ – Nechce zasahovať, na Slovensku však chce každú protizákonnosť súdiť podľa slovenských zákonov. Je na tom niečo nenormálne? Ba naopak, chráni slovenských občanov, na rozdiel od mnohých iných ústavných činiteľov.

Žilinka sa nielen tvári ako vojenský expert, stratég a generál. On si už začína osobovať aj právo formovať vlastnú zahraničnú politiku…“. Neviem ako prišiel p. generál v.v. na tento nezmysel. Pán GP sa vôbec nemieša do vojenských záležitostí, ani ako expert, či nebodaj generál. Ak p. generál myslí na vyjadrenie GP k zmluve DCA, vyjadroval sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania, k čomu v zmysle zákona má povinnosť sa vyjadriť. Skôr si myslím, že p. generál v.v. sa tvári ako expert na právo.

Vrchol nezmyslu v blogu p. generála v.v. predstavuje nasledovný odstavec: „ Ale to, že si verný priateľ ruského režimu musí najímať drahú tlmočníčku, ma trochu prekvapuje. Ako dôstojník som sám v Moskve finalizoval negociáciu viac ako 200 stranovej medzivládnej dohody medzi SR a RF o lete kozmonauta Ivana Bellu. Sám, bez tlmočníka, za diéty 30 USD/deň a to som robil aj „svjortku tekstu“ ruskej a slovenskej verzie Dohody so zástupcom ruského MZV. Za 2000 eur tlmočníčka musela hádam Žilinkovi prekladať aj „žblnkot vypitej vodky“.

Osobne som bol vojak ZVS ako absolvent – katedrista tesne po príchode vojsk VZ do Československa. Vtedy, v L. Mikuláši, sme skladali aj vojenský sľub. Veľa z prítomných absolventov text prísahy odmietli podpísať. Teda dočasne odmietli, potom ich „presvedčili“. Na čo sa vtedy prisahalo?

Tu je text z internetu pre tých, čo neabsolvovali ZVS:

„Ja, občan československej socialistickej republiky, vedomý si svojej čestnej vlasteneckej povinnosti, prisahám pred bojovou zástavou vernosť pracujúcemu ľudu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Sľubujem, že budem vojakom statočným a disciplinovaným, že budem dôsledne a iniciatívne plniť ustanovenia vojenských poriadkov, rozkazy veliteľov a zachovávať vojenské tajomstvo. Svedomité sa budem učiť ovládať vojenskú techniku a zbrane, zverené mi pracujúcim ľudom, a pripravovať sa na boj, aby som mohol na rozkaz prezidenta a vlády československej socialistickej republiky Čo najlepšie brániť svoju rodnú vlasť a jej socialistický poriadok proti každému nepriateľovi.

Na obranu socializmu som vždy pripravený stáť pevne v radoch ozbrojených síl Československej socialistickej republiky po boku Sovietskej armády i armád ostatných socialistických krajín v boji proti jeho nepriateľom a nasadiť i svoj Život na dosiahnutie víťazstva.

Tak prisahám!“ (koniec cit.)

Keď sa pozrieme na vojenské začiatky p. generála v.v. dostaneme sa ešte do doby socializmu: „…Vojenskú akadémiu v Brne absolvoval v roku 1988 s inžinierskym titulom…“(cit. Wikipédia). V tom čase sa na vojenskú akadémiu dostali len preverení a verní občania ČSSR, takže súdim a poznajúc vtedajšie zvyky, p. generál v.v. musel byť oddaný občan ČSSR a verný priateľ ZSSR.

Takže si osobne myslím, že p. generál v.v. má ďaleko bližšie k V. Biľakovi, ako pán GP Žilinka, a to nielen v láske k Sovietskemu zväzu, ale aj mentálne.

Samozrejme, každý občan môže mať svoj názor, ktorý sa niekedy aj vyvíja, možno aj účelne. Od generála by však človek očakával konzistentné chovanie a čestnosť, ledaže nepatrí medzi tých, ktorým vojaci ZVS v dobe socializmu hovorili „zelená guma“. Bol to slang s odkazom na „zelený vygumovaný mozog“.